Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia


Data dodania: 2015-02-17 10:47:17

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) w Uniwersytecie Opolskim (formalnie powołanego Zarządzeniem Rektora z dnia 05.03.2012r.) jest zgodne:
  • z ogólnymi założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, zintegrowanego z Europejskim Systemem Punktów Kredytowych (ECTS) oraz typowymi rozwiązaniami w Unii Europejskiej
  • z międzynarodowymi standardami, określonymi w Deklaracji Bolońskiej i w dokumentach dotyczących jakości kształcenia, przyjętych przez Ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach europejskich, ( Komunikat z Bergen z 2005r.- dla szkolnictwa wyższego oraz Zalecenie Parlamentu Europejskiego z 2008r. – dla całego systemu edukacji);
  • ze Statutem UO w zakresie: wspomagania procesu dydaktycznego, zapewnienia jakości badań naukowych, oceny pracowników, zarządzania administracją oraz wewnętrznej kontroli finansowej;
Strukturę organizacyjną WSZJK na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, wynikającą po części z opracowanej strategii rozwoju wydziału, przedstawia schemat:


Jak widać, udział w systemie mają zapewniony różne grupy interesariuszy wewnętrznych (władze wydziału, pracownicy, studenci, doktoranci, uczestniczą w pracach różnych komisji, zespołów i rad, które odpowiadają za opracowanie i podejmowanie określonych decyzji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia) oraz interesariusze zewnętrzni, tj. w szczególności absolwenci i pracodawcy.

Spośród pracowników i studentów Katedry Technologii szczególną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu WSZJK pełnią członkowie Rad Programowych dla kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna w składzie:

prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko, Katedra Technologii – przewodniczący;

 dr Janusz Nowak – Katedra Technologii - koordynator kierunkowy;

 dr inż. Fabian Andruszkiewicz - Katedra Technologii;

 dr inż. Mariusz Śleziak - Katedra Technologii;

Katarzyna Przegendza– studentka, starościna IV ETI;

Barbara Wierzbicka- studentka, starościna III ETI.

 oraz pracownicy wydziału dr hab Izabella Pisarek- Pełnomocnik Rektora UO ds. Procesu Bolońskiego, dr hab Krystyna Borecka - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, dr Maciej Wyszyński koordynator Wydziałowy ds. ECTS

+ więcej

Plany zajęć dla kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna -rok akademicki 2014-2015 (semestr letni)


Data dodania: 2014-09-30 08:53:37

Dostępne są plany zajęć pod linkiem plany 2014-2015
+ więcej

Nowe specjalności prowadzone przez Katedrę Technologii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Katedry!


Data dodania: 2014-02-12 08:28:49

 W roku akademickim 2014/2015 Katedra Technologii dodatkowo uruchomiła dwie nowe specjalności nauczycielską technika i informatyka oraz kolejną specjalność Geoinformatyka i GIS. Dużym zainteresowaniem cieszy się  specjalność Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii uruchomiona rok wcześniej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Katedry w dziale opis kierunku.
+ więcej

Przedmioty ogólnouczelniane prowadzone przez Katedrę Technologii w semstrze letnim


Data dodania: 2014-02-10 08:16:23

Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych  znajduje się w pliku Lista przedmiotow ogolnouczelnianych.doc
+ więcej

Plany zajęć dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (semestr letni)


Data dodania: 2013-09-30 09:15:16

 W zakładce studia dzienne - plany zajęć dostępne są aktualne plany zajęć dla kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna w roku akademickim 2014-2015 (semestr letni).

+ więcej

Кафедра Технологии проводит набор студентов в 2013-2014


Data dodania: 2013-02-15 08:37:34

Дорогие друзья!

 

Кафедра Технологии Факультета Естественных и Технических Наук Опольского Университета проводит набор студентов в 2013-2014 учебном году на вновь открытые специальности инженерного профиля учебного направления «Образование Техническо-Информационное - Edukacja Techniczno-Informatyczna» (форма обучения – стационар, подготовка первой ступени - инженеров - 3,5 года):

 

- Аудит качества и безопасности в технических и информационных системах (срок обучения – 3,5 года, квалификация - инженер)

- Инженерия цифровой обработки изображений и полиграфии (срок обучения – 3,5 года, квалификация - инженер)


Zasady rekrutacji cudzoziemcow na studia.doc


Information.doc


zasady rekrutacji_ukr.doc


Rekrutacja_ros .doc


листівка 


Plan studiow_Audyt_Rus1.doc


Plan studiow_Grafika_Rus1.doc

+ więcej

Prezentacja multimedialna kierunku


Data dodania: 2013-02-14 13:10:22

Wszystkich zainteresowanych maturzystów prosimy o zapoznanie się z charakterystyka i opisem kierunku inżynierskiego Edukacja Techniczno - Informatyczna o specjalnościach:Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii oraz Audyt jakości bezpieczeństwa w systemach technicznych i informatycznych pod linkiem prezentacja multimedialna.
+ więcej

Nowe specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii oraz Audyt jakości bezpieczeństwa w systemach technicznych i informatycznych


Data dodania: 2013-02-14 13:01:01

W roku akademickim 2013/2014 zostaną uruchomione nowe specjalności na kierunku inżynierskim Edukacja Techniczno - Informatyczna. Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów prosimy o zapoznanie się z charakterystyką oraz opisem studiów w zakładce Studia Dzienne - Opis kierunku.
+ więcej

Zebranie Studenckiej Rady Wydziału Przyrodniczo - Technicznego


Data dodania: 2012-10-16 08:22:54


+ więcej

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012-2013


Data dodania: 2012-09-26 10:50:39

obraz - inauguracja2012.JPG
+ więcej

Strona 1 z 2 1 2


KATEDRA TECHNOLOGII
ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole

tel. 077 401 6740
e-mail:katedra.technologii@uni.opole.pl
dol