STUDIA PODYPLOMOWESTUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA TECHNICZNA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Studia kierujemy do czynnych nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów technika i zajęcia techniczne.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania przedmiotów technika/zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum. Techniczno-humanistyczny charakter studiów pozwala na połączenie wiedzy z dziedziny techniki z przygotowaniem z zakresu pedagogiki i dydaktyki.

Charakterystyka studiów: Łączna liczba godzin zajęć wynosi 350 godzin. Uprawnienia do nauczania przedmiotu technika uzyskuje absolwent, który otrzymał wszystkie zaliczenia oraz przedłożył na zakończenie pracę dyplomową, która będzie treścią rozmowy kwalifikacyjnej i oceny końcowej, Obecnie realizowana jest tylko specjalność technika z wychowaniem komunikacyjnym.                                                                                            

Uzyskane kwalifikacje:           

Uprawnienia do nauczania przedmiotu technika i zajęcia techniczne w szkole podstawowej i gimnazjum  

Oprócz uprawnienia do nauczania przedmiotu technika/zajęcia techniczne, absolwent studiów uzyskuje przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Studia prowadzi: Katedra Technologii­­­­­­­­­­­­­, która kształci nauczycieli na kierunku edukacja techniczno-informatyczna      

Termin zgłoszenia: luty/październik   

Czas trwania: 3 semestry

Informacje o zjazdach: około 6-7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń, jednak nie mniej niż 20 osób

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

- podanie, życiorys, dwa zdjęcia, odpis dyplomu,  kwestionariusz osobowy (do wypełnienia na miejscu).

Wykształcenie kandydata: dyplom studiów wyższych i uprawnienia nauczycielskie 

Koszt studiów   ~ 4000.00 zł         

 

Kontakt: dr Władysław Pierański (tel. 602 135 277), Katedra Technologii; wadper@uni.opole.pl; lub: kt@uni.opole.pl  45-365 Opole, ul. Dmowskiego 7-9; pokój 360

tel. 77 4016750 lub sekretariat: 77 4016740 

centrala: 77 4016680         

Osoby zainteresowane studiami proszę o kontakt telefoniczny lub pozostawienie swojego nr telefonu w sekretariacie, na centrali lub w skrzynce pocztowej. Przyjazd do Opola nie jest konieczny! Pozdrawiam, Władysław Pierański

 
KATEDRA TECHNOLOGII
ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole

tel. 077 401 6740
e-mail:katedra.technologii@uni.opole.pl

Administrator: Mariusz Śleziak
e-mail:sleziak@uni.opole.pl


dol